ตัวอย่างเอกสารทั่วไป arrow จัดซื้อวิธีพิเศษ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในเวปไซต์นี้
  
Print


การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

     สัญญาซื้อขาย

 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
 ผนวก 1
 ผนวก 3,4,5,6

    
สัญญาซื้อขายโปรแกรม
 ผนวกโปรแกรม1 
 ผนวก 3,4

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.