แบบฟอร์มจัดหาพัสดุ arrow ซื้อ-จ้าง ตกลงราคา
สำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในเวปไซต์นี้
  
Written by mayuree   

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ วิธีตกลงราคา  (วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท)

ตัวอย่าง 

 

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง  วิธีตกลงราคา  (ไม่จำกัดวงเงิน)

ตัวอย่าง  

 


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.